Blog

Yerel İşletmeler için hedef kitlenin dikkatini çekerek işletmeye yeni müşteriler kazandırmak; lokasyonda bulunan diğer işletmelerden farklılaşarak marka bilinirliği sağlamak için lokal pazarlama ön plana çıkmaktadır....